Aktywności

Wszystkie zajęcia sa dobrowolne.

Mają na celu zachęcanie do pobudzania uwagi poznawczej, interakcji międzyludzkiej, pracy nad poczuciem własnej wartości, z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań, umiejętności, osobowości i uwarunkowań zdrowotnych.

Ponadto, ćwiczenia ruchowe są ważnym czynnikiem w utrzymaniu mobilności, organizowne są codziennie jako część naszej domowej rutyny, mającej na celu dostarczenie przyjemności i korzystnego wpływu na stan zdrowia.

Rezydenci zachęcani są również do kontynuowania swoich własnych zainteresowań i hobby. Personel ma za zadanie pomoc i wspieranie rezydenta we wszystkim czego sobie tylko życzy.

  • Ćwiczymy sprawność umysłową

    Ćwiczymy zręczność – i możemy sobie przy tym pogaworzyć!