Nagroda ‘Godność w Opiece’

Domowi Polskiemu wręczono odznakę ‘Godność w Opiece’ na ratuszu w Manchester dnia 1 lutego 2012, Narodowy Dzień Godności.

Nasz dom był reprezentowany przez jednego z mieszkańców i dwóch pracowników, którzy wzięli udział w ceremonii odebrania nagrody.

Narodowa kampania ‘Godność w Opiece’ ma na celu wprowadzenie godności i szacunku w centrum opieki, to znaczy godności w naszych sercach, umysłach i działaniach, zmiana w kulturze opieki, wprowadzenie większego nacisku na poprawę jakości opiek i doświadczenie godności przez obywateli korzystających z usług, w tym szpitalach NHS, ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki.

Rada Miasta Manchester popiera godność w opiece dorosłych w mieście, uznając ją za główny temat w dostarczaniu wszystkich usług zdrowia i opieki społecznej.

Kryteria

 1. Nigdy nie tolerować wszelkich form nadużyć
 2. Wsparcie osób z takim samym szacunkiem, jakiego pragniemy dla siebie lub członka rodziny
 3. Traktować każdą osobę jako jednostkę, oferując indywidualną obsługę
 4. Umożliwić ludziom utrzymanie najwyższego możliwego poziomu niezależności, możliwości wyboru oraz kontroli
 5. Słuchać i wspierać ludzi, aby wyrażali swoje potrzeby i pragnienia
 6. Uszanować prawo do prywatności
 7. Zapewnić, aby ludzie czuli się, że mogą wyrażać swobodnie swoje rozterki bez obawy kary
 8. Współdziałać z członkami rodzin i opiekunów jako partnerów opieki
 9. Pomóc ludziom, aby utrzymali pewność siebie i pozytywną samoocenę
 10. Działać na rzecz złagodzenia poczucia samotności i odizolowania się od innych

Dom Polski został oceniony przez niezależnego weryfikatora i skutecznie spełnił wszystkie kryteria.

 • Certyfikat ‘Godność w Opiece’ dumnie wystawiony publicznie w Domu Polskim

  Plakieta ‘Godność w Opiece’. Stokrotka została przyjęta przez Radę Miasta Manchester jako symbol kampanii ‘Godności w Opiece’.