Ochrona Życia i Zdrowia

Towarzystwo Chrystusowe kieruje się chrześcijańską zasadą ‘Kochaj bliźniego swego’ i tym samym nadużywanie mieszkańców w jakiejkolwiek formie nie będzie tolerowane w żadnych okolicznościach.

Rodzaje nadużyć:

 • FIZYCZNE: objawy – oznaki obrażeń, pozbawienie swobody ruchu, strach
 • EMOCJONALNE: grożenie, zastraszanie, poniżanie, rządzenie/narzucanie; objawy – kołysanie się, mamrotanie
 • SEKSUALNE: objawy – posiniaczone piersi / genitalia, niewytłumaczalne zakażenia narządów rodnych / krwawienie
 • ZANIEDBANIE: objawy – niedożywienie, odwodnienie, zabrudzone łóżko / ubrania, odleżyny, nieodpowiednia odzież
 • FINANSOWE: nieautoryzowane wypłaty z rachunku bankowego/bankomatów, podejrzane zmiany w Testamencie, niepotrzebne usługi / towary
 • DYSKRYMINACYJNE: na tle rasistowskim, orientacji seksualnej itd.
 • INSTYTUCJONALNE: narzucanie przepisów / rutyny, brak konsultacji

Personel będący świadkiem wyżej wymienionych nadużyć zobowiązany jest aby:

 • Wykonywał swoje obowiązki z należytym uwzględnieniem ochrony mieszkańców przed nadużyciem
 • Natychmiast zgłosił do managera podejrzane nadużycia ze strony współpracowników, rodzin, gości
 • Kochajcie się jak Ja was ukochałem, mówi Pan

  Najlepsi przyjaciele