Opłaty

Nasze Domy są instytucjami charytatywnymi Towarzystwa Chrystusowego i jedynym celem jest pokrycie kosztów operacyjnych.

Rezydenci opłacani przez Radę Miasta

Rezydenci nie będący w stanie zapłacić za swoją opiekę, kwalifikują się do uzyskania funduszy przez ich lokalną radę miasta. Opłaty są ustanawiane przez dane miasto i są częściowo dofinansowywane przez radę miasta z współudziałem/składką z emerytury i zasiłku rezydenta, po odliczeniu kwoty pieniędzy na osobiste wydatki.

Prywatni Rezydenci

Opłaty dla prywatnych rezydentów są ustanawiane przez nasze Domy i rewidowane dwa razy do roku, zazwyczaj w kwietniu i październiku.

Preferowaną metodą płatniczą jest tygodniowe stałe polecenie zapłaty, które należy ustanowić w każdy poniedziałek płacąc za zaległy tydzień.

Dodatkowe Opłaty

Podłączenie prywatnego telefonu w pokoju i dalsze rachunki telefoniczne, fryzjer, ubrania i obuwie, kosmetyki, czyszczenie chemiczne, dodatkowe gazety/magazyny, wycieczki/wakacje itp.

  • Fryzjer regularnie odwiedza nasze domy

    Cieszymy się słońcem