Plan Opieki

Opieka jest zapewniana dla rezydenta na podstawie jego indywidualnego planu opieki. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące potrzeb rezydenta jak również metody opieki, dzięki którym potrzeby będą jak najlepiej zaspokojone i podzielony jest na następujące części:

 • Hygiena osobista i fizyczna opieka
 • Komunikacja
 • Sprawność ruchowa i zręczność
 • Lekarstwa
 • Zdrowie psychiczne i funkcje poznawcze
 • Choroby
 • Odżywianie
 • Pielęgnacja stóp
 • Opieka dentystyczna i okulistyczna
 • Słuch
 • Pielęgnacja skóry
 • Aktywności i zainteresowania

Plan opieki przygotowywany jest na podstawie informacji uzyskanych od rezydenta, profesjonalistów medycznych zdrowia psychicznego i fizycznego, pracowników socjalnych, rodzin i przyjaciół. Aktualizacja informacji odbywa sie każdego miesiąca i dokonywana jest przez managera i personel, poddana jest również rocznej rewizji z udziałem rezydenta/reprezentanta.

Lekarstwa

Lekarstwa są przepisywane przez lekarza rodzinnego, profesjonalistów psychiatrycznych lub szpital. Poddawane są regularnej rewizji w celu dopilnowania, aby rezydenci otrzymywali je w sposób najbardziej właściwy, akuratny i efektywny.

Dostarczane są przez aptekę w specjalnie przeznaczonych opakowaniach z podziałem na poszczególne dni i pory dnia, co sprzyja małemu prawdopodobieństwu podania przez personel niewłaściwego lekarstwa. Autoryzowany personel przechodzi szkolenie dotyczące administrowania i wydawania lekarstw w sposób najbardziej rzetelny i bezpieczny.

 • Nasze rodzinne strony…

  Na świeżym powietrzu…