Pokój

Pokój jest prywatnym miejscem rezydenta i tym samym wejście odbywa się za zgodą rezydenta.

Pokoje są umeblowane, nie mniej rezydent może mieć swoje własne meble, tak długo jak pokój będzie wolny od obstrukcji, bezpieczny i nie będzie stanowił potencjalnego zagrożenia przeciwpożarowego.
Rezydent może powiesić swoje prywatne obrazy na ścianach, trzymać fotografie i inne ozdoby.

Pokój jest wyposażony w:

  • gniazdko telewizyjne i dostęp do angielskiej telewizji
  • gnizadko telefoniczne BT, jeżeli rezydent życzy sobie mieć prywatny telefon w swoim pokoju
  • system alarmu o wezwanie pomocy opiekuna (dzień i noc), jeżeli rezydent potrzebuje asysty
  • umywalka do hygieny osobistej i toaleta (commode)
  • Pojedynczy pokój – Dom Polski

    Podwójny pokój – Jasna Góra