Poufność

Nasze Domy przetrzymują personalne informacje dotyczące rezydentów i personelu.

Ochrona Danych Osobowych (Data Protection) wymaga od nas:

  • uzyskiwania informacji, których potrzebujemy w określonym celu
  • bezpiecznego przechowywania informacji
  • dopilnowania bieżącej aktualizacji danych
  • przechowywania tylko informacji, które są nam potrzebne i tak długo jak są wymagane
  • na prośbę, pozwolenie rezydentom i personelowi na wgląd do informacji, które o nich mamy.

Jesteśmy zarejestrowani z:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF

Tel: 01625 545 745

Informacje, które trzymamy są poufne i nie będą ujawniane nikomu bez pozwolenia rezydenta lub jego reprezentanta.

  • Praca w ogrodzie jest ulubionym zajęciem dla wielu rezydentów

    Zatańczmy!