Przyjęcie do Domu

Przed podjęciem świadomej decyzji o stałym pobycie w naszych domach, mieszkańcy i ich rodziny są zachęcani do odwiedzenia tak często, jak im się podoba, aby móc spędzić czas z innymi mieszkańcami i pracownikami oraz zapoznać się z otoczeniem domu i jego rutyną. Pobyt może przybrać formę opieki dziennej, tymczasowej lub zostać podjęty na okres próbny.

Rzetelna ocena zdrowia i potrzeb jest dokonana w porozumieniu z rezydentem, jego rodziną lub profesjonalistami medycznymi i pracownikami opieki społecznej. W ten sposób zostaje sporządzony Plan Opieki przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

Proces ten dotyczy wszystkich przyjęć, w tym opieki dziennej, tymczasowej i rekonwalescencyjnej.

  • Opieka jest dostosowana do potrzeb rezydenta

    Rezydenci aktywnie biorą udział w życiu naszych domów.